zurgintzak, arginak eta Xaretako etxeak

2010ko urriaren 29a, ostirala