Gaur egun abantxu desagertu den kontrabandak,

Sarako familia guziak ditu hunkitu eta batzuetan lagundu.

XIX garren mendearen ondarretik XXgarren mendearen ondarra arte

lekuko ekonomia parte on bat izan da.

Bizi-biziak gelditzen dira gure herrian orduko histori harrigarri

eta leiendak. Sekreturik hedatu gabe, garai horri buruz,

edo orduko bizi moduari buruz, lekukotasunak

eta informazioak bildu nahi genituzke.

"Ramuntcho" argazki istorio aldizkaritik ateratu irudia, jean telletchea trinketeko lehengo jabea, elies vidalle, ??????, feliciano endara eta Joxet larzabal.
"Ramuntcho" argazki istorio aldizkaritik ateratu irudia, jean telletchea trinketeko lehengo jabea, elies vidalle, ??????, feliciano endara eta Joxet larzabal.

"le mariage de ramuntcho" filmean egintziren zatiak xarbo errekan (itubidea eta lehetxipiko soroan) eta ihalaren (bitxienean)